Правила користування сайтом

Правила користування сайтом MyEcoUkraine

Дійсні Правила користування Сайтом (далі по тексту – «Правила») розроблені відповідно до вимог чинного українського законодавства та спрямовані спільно із розділом Про приватну на регулювання умов використання Сайту, визначення взаємних прав і обов'язків Адміністрації сайту та користувачів Сайту, умов і підстав їх відповідальності, а також підстав звільнення від неї.

У зв'язку з цим Вам необхідно уважно ознайомитися з умовами цих Правил, які розглядаються Адміністрацією Сайту як публічна оферта відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України.

1. Терміни, що використовуються в Правилах користування Сайтом

1.1. З метою цих Правил наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1.1.1. Сайт – результат інтелектуальної діяльності, що представляє собою складений твір, розташоване в інформаційно-телекомунікаційній мережі під певним мережевою адресою і включає в себе програми для ЕОМ, що забезпечують його функціонування, графічне рішення (дизайн), контент (текстову інформацію), розміщений на ньому, а також інші результати інтелектуальної діяльності, зокрема фотографічні зображення, відеозаписи та ін. Під сайтом в тексті цієї Угоди розуміється Сайт, розташований в мережі Інт рнет під доменним ім'ям (адресою) - myecoukraine.com, а також його похідні.

1.1.2. Адміністрація сайту – товариство з обмеженою відповідальністю його уповноважений представітель¸ володіє правами на володіння, використання та управління Сайтом, зазначеним у пункті 1.1.1. цих Правил.

1.1.3. Користувач – будь-яка фізична особа, яка відповідає вимогам цих Правил, що пройшла процедуру реєстрації на Сайті за допомогою заповнення реєстраційної форми (внесення в неї відповідної інформації).

1.1.4. Аккаунт – спеціальне віртуальний простір на Сайті, що виділяється (надається) Користувачеві після реєстрації, що містить певну інформацію про нього, і необхідне для використання Сайту у відповідність з його основним призначенням;

1.1.5. Інформація – будь-які відомості (повідомлення, дані) незалежно від форми їх подання, будь-то інформація у формі питання або відповіді, яку публікує Користувачем на Сайті, інформація про самому Користувача, яка надається в процесі його реєстрації на Сайті або за допомогою розміщення в акаунті і т. д.

1.2. У Правилах користування Сайтом можуть бути використані терміни, не визначені в пункті 1.1. У цих випадках тлумачення термінів проводиться відповідно до тексту і змістом даних Правил. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті цих Правил слід керуватися тлумаченням термінів: в першу чергу – певним на Сайті, зазначеному в пункті 1.1.1. 

2. Діючі Правил користування Сайтом

2.1. Дійсні Правила користування Сайтом вступають в силу з моменту їх розміщення (опублікування) в мережі інтернет на Сайті, зазначеному в пункті 1.1.1. даних Правил.

2.2. Правила користування Сайтом поширюють свою дію на користувачів, які здійснили реєстрацію до дати опублікування цих Правил на Сайті. Користувач зобов'язується самостійно знайомитися з умовами Правил користування Сайтом. Якщо Користувач не згоден з умовами даних Правил, то він повинен негайно відмовитися від використання Сайту, в іншому випадку продовження використання Сайту Користувачем означає, що такий Користувач згоден з умовами цих Правил.

2.3. У разі внесення змін до Правил користування Сайтом, такі зміни вступають в силу з моменту опублікування нової редакції Правил користування на Сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації. Користувач зобов'язується самостійно здійснювати контроль за змінами в положення цих Правил і несе відповідальність, а також всі негативні наслідки, пов'язані з недотриманням цього обов'язку. При незгоді Користувача з відповідними змінами Користувач зобов'язаний припинити використання Сайту, в іншому випадку продовження використання Користувачем Сайту означає, що Користувач згоден з умовами цих Правил у новій редакції.

2.4. Блокування (видалення) аккаунта Користувача, втрата доступу до нього, в тому числі в зв'язку з несанкціонованим доступом до його паролю третіх осіб, припиняє дію цих Правил відносно такого Користувача.

3. Загальні умови користування Сайтом

3.1. Використання Сайту допускається громадянином тільки після реєстрації на Сайті шляхом заповнення реєстраційної форми, після закінчення якої відповідна особа набуває статусу Користувача.

3.2. Використання Сайту, в тому числі реєстрація на Сайті, допускається виключно громадянином, які досягли віку 13 (тринадцяти) років. При цьому Адміністрація сайті не перевіряє дійсний вік Користувача і відповідно не несе відповідальність за порушення цієї умови.

3.3. З метою використання Сайту Користувач зобов'язується подавати Адміністрації сайту повну і достовірну інформацію, зокрема про своє ім'я, адресу електронної пошти, місце проживання, дату народження і інші відомості. Подання зазначеної інформації проводиться як безпосередньо в ході реєстрації Користувача на Сайті, так і за допомогою її розміщення в акаунті Користувача.

3.4. Користувач зобов'язується зберігати пароль для входу в аккаунт в недоступному для третіх осіб місці, а також не надавати його третім особам і несе повну відповідальність і ризик негативних наслідків, пов'язані з невиконанням даних правил. Адміністрація сайту не несе відповідальність за несанкціонований доступ третіх осіб до аккаунту Користувача, зокрема за використання третьою особою інформації про Користувача, а також його аккаунта на Сайті. При цьому Адміністрація сайту зобов'язується вживати всіх залежних від неї заходів, спрямованих на запобігання / зниження ризику несанкціонованого доступу третіх осіб до аккаунту Користувача. За наявності підстав вважати про несанкционированом доступу третіх осіб до аккаунту, Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Адміністрації сайту, а також вжити всіх залежних від нього заходів щодо зміни (зміни) пароля для входу в обліковий запис.

3.5. При відсутності входу Користувача в аккаунт протягом 12 (дванадцяти) місяців поспіль, Адміністрація сайту має право видалити акаунт такого Користувача.

4. Умови розміщення інформації на Сайті

4.1. Основне призначення Сайту – публікація Користувачами інформації в будь-якій формі, адресованих іншим Користувачам Сайту, і отримання від таких користувачів коментарів, повідомлень та інше. Обмін ідеями про поліпшення екології і екологічних проблем.

4.2. Користувач цим визнає, що несе повну відповідальність за інформацію, опубліковану ним в якості питання або відповіді, за її зміст, характер і спрямованість. Адміністрація сайту не несе відповідальність за опубліковану Користувачем на Сайті інформацію.

4.3. Інформація, яка розміщується на Сайті в формі питань і відповідей, є загальнодоступною і може бути використана іншими особами, зокрема іншими Користувачами і Адміністрацією сайту в своїх особистих цілях. Користувач цим дає згоду на копіювання, зберігання, передачу, публікацію і інші форми використання інформації третіми особами.

4.4. Адміністрація сайту має право вносити зміни в опубліковану Користувачем на Сайті інформацію, зокрема виробляти її коригування, доповнення, скорочення і т.д. як безпосередньо на самому Сайті, так і з метою використання цієї інформації за допомогою її поширення (розміщення) на інших загальнодоступних джерелах, в тому числі в мережі Інтернет (на сторонніх Інтернет-сайтах).

5. Інтелектуальна власність на Сайт

5.1. Сайт є результатом інтелектуальної діяльності, виняткові права на який належать безпосередньо Адміністрації сайту, зокрема права на програми для ЕОМ, які використовуються для функціонування Сайту, графічне рішення (дизайн) Сайт, розміщений на ньому Адміністрацією сайту контент, а також інші результати інтелектуальної діяльності, у зокрема фотографічні зображення, відеозаписи та ін.

5.2. Користувач цим визнає виключне право Адміністрації сайту на даний Сайт і зобов'язується неухильно дотримуватися дані права.

5.3. За порушення Користувачем виняткового права на Сайт, що належить Адміністрації сайту, зокрема використання входять до його складу результатів інтелектуальної діяльності, Адміністрація Сайту має право застосувати до такого Користувача заходи, встановлені в пункті 7.2. цих Правил, а також міри відповідальності, передбачені чинним українським законодавством.

6. Обмеження для користувачів Сайту

6.1. Користувач Сайту не має права:

6.1.1. Опубліковувати публікації, які порушують вимоги чинного законодавства, зокрема що містять погрози й образи, які дискредитують інших осіб, що порушують права громадян на приватне життя або публічний порядок, що носять характер непристойності; порушують в тій чи іншій мірі честь і гідність, права та охоронювані законом інтереси інших осіб; сприяють або містять заклики до розпалювання релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі, містять спроби розпалювання ворожнечі або заклики до насильства.

6.1.2. Вказувати при реєстрації або розміщувати в акаунті недостовірну інформацію про себе.

6.1.3. Розміщувати на Сайті інформацію в формі реклами третіх осіб і / або товарів (робіт, послуг), що реалізуються (виконуються, надаються) даними особами.

6.1.4. Здійснювати збір, зберігання, систематизацію, обробку, розповсюдження та інші аналогічні дії щодо інформації (відомостей) про інших Користувачів Сайту, зокрема про їх адреси електронної пошти, імені і т.д.

6.1.5. Порушувати інтелектуальні права третіх осіб, в тому числі користувачів, за допомогою розміщення на Сайті інформації в формі публікації, правовласником якої даний Користувач не є.

6.1.6. Поширювати або організовувати поширення на Сайті шкідливих комп'ютерних програм і файлів (віруси, трояни, «тимчасові бомби», «черв'яки» або будь-які інші програми заподіюють шкоду або призводять до видалення інформації на Сайті).

6.1.7. Здійснювати спроби несанкціонованого доступу в акаунти інших користувачів або заволодіння інформацією про їх паролі.

6.1.8. Порушувати права інших користувачів в частині можливості використання Сайту.

6.2. За порушення положень, встановлених пунктом 6.1. цих Правил, Адміністрація сайту має право застосувати до Користувача заходи, встановлені пунктом 7.2. даних Правил, а також вимагати відшкодування всіх збитків, понесених у зв'язку з недотриманням зазначених обмежень.

7. Відповідальність

7.1. За порушення умов, встановлених цими Правилами користування Сайтом, Користувач і Адміністрація сайту несуть відповідальність у відповідність до чинного українського законодавства.

7.2. За порушення цих Правил Адміністрація сайту має право застосувати до Користувача наступні заходи:
– заблокувати доступ Користувача до його облікового запису на певний термін;
– видалити акаунт Користувача;
– обмежити сферу можливого використання Користувачем Сайту на певний термін або без визначення строку.

7.3. Адміністрація Сайту не несе відповідальність за збитки та витрати, що виникли у Користувача в зв'язку з використанням Сайту, зокрема:
– збитки і витрати, викликані використанням недостовірної інформації, розміщеної на Сайті.
– збитки і витрати, викликані несанкціонованим доступом третіх осіб, в тому числі інших користувачів, до аккаунту Користувача.

8. Порядок вирішення суперечок

8.1. Справжнім Адміністрація сайту та Користувач встановили претензійний досудовий порядок врегулювання розбіжностей і суперечок, що випливають із застосування цих Правил. Термін для відповіді на пред'явлену претензію складає 10 (десять) робочих днів з моменту її напрямки.

8.2. У разі недосягнення домовленості щодо спірних питань, що випливає з даних Правил, підлягає розгляду в судовому порядку відповідно до чинного українського законодавства за місцем знаходження Адміністрації сайту.

8.3. При виникненні суперечок і розбіжностей між Користувачами Сайту, Адміністрація сайту має право вжити заходів, спрямованих на врегулювання даних суперечок і розбіжностей і примирення користувачів.